Friday, June 13, 2014

Rosie Huntington-Whiteley – “Violet Grey” Photoshoot